Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

In de arbeidsmarktregio vragen we blijvend aandacht voor een goede aansluiting tussen onderwijs en ondernemers om jonge inwoners een goede kans te bieden op de arbeidsmarkt.

In de arbeidsmarktregio vragen we blijvend aandacht voor een goede aansluiting tussen onderwijs en ondernemers om jonge inwoners een goede kans te bieden op de arbeidsmarkt.Toelichting

--
Kwaliteit

Binnen de arbeidsmarktregio Zwolle is in 2018 besloten om het leerwerkloket door te ontwikkelen. Het Leerwerkloket regio Zwolle is een samenwerkingsverband van UWV, Gemeenten, ROC Landstede en ROC Deltion College waarin gezamenlijk gestreefd wordt naar een goede verbinding tussen arbeidsmarkt en onderwijs. Het Leerwerkloket geeft advies en informatie aan werkgevers, werkzoekenden en werknemers over hoe leren en werken gecombineerd kan worden.