Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

(Her)inrichting van de openbare ruimte vindt, in overleg met aanwonenden en ondernemers, plaats binnen de wettelijke kaders en het gemeentelijk beleid.

(Her)inrichting van de openbare ruimte vindt, in overleg met aanwonenden en ondernemers, plaats binnen de wettelijke kaders en het gemeentelijk beleid.

Inwoners worden uitgenodigd voor co-creatie bij herinrichting van de openbare ruimte en betrokken bij onderhoud van de openbare ruimte.Toelichting

--
Kwaliteit

Doelstelling is een gedragen plan voor aanwonenden en ondernemers. Bij het realiseren van een (her)inrichtingsplan betrekken we bewoners voor het vaststellen van een Definitief Ontwerp.  Het conceptplan wordt tijdens een inloopavond gepresenteerd. Iedereen kan op het conceptplan reageren via een reactieformulier en krijgt persoonlijk antwoord.

In 2018 is de Beatrixweg en laatste fase Bomenbuurt aan bewoners en belangstellenden gepresenteerd tijdens een inloopavond. Bewoners en belangstellenden hebben hun opmerkingen en suggesties kenbaar gemaakt. Het merendeel van de suggesties zijn in de plannen verwerkt of er is gemotiveerd waarom dit niet kan. De bewoners en belangstellenden zijn in kennis gesteld. Op deze wijze  is er een gedragen plan ontstaan. De Beatrixweg is inmiddels uitgevoerd. De laatste fase van de Bomenbuurt start in het voorjaar van 2019.