Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

Handhaving wanneer de toegankelijkheid van de openbare ruimte in gevaar komt.

Handhaving wanneer de toegankelijkheid van de openbare ruimte in gevaar komt.

Bij beperking toegankelijkheid openbare ruimte wordt handhavend opgetreden.Toelichting

G
Kwaliteit

Dit wordt als deeltaak opgenomen in het uitvoeringsprogramma voor de handhaving.

Handhaving op dit onderdeel is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma VTH 2018.

In de dorpscentra is gericht handhavingscapaciteit ingezet op de inrichting en toepassing van uitstallingen en terrassen. Daarbij werd actief afstemming gezocht met ondernemers.