Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

Handhaving op basis van het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. (VTH)

Handhaving op basis van het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. (VTH)

De resultaten van het uitvoeringsprogramma VTH worden niet alleen in tijd en aantallen maar ook in effecten beschreven. De prioritering van het uitvoeringsprogramma wordt geadviseerd door de raadscommissie.Toelichting

G
Kwaliteit

Het uitvoeringsprogramma wordt gebaseerd op de nieuwe Kadernota VTH voor de periode 2019-2022. Deze nota wordt in het najaar 2018 opgesteld en begin 2019 ter besluitvorming aangeboden.

In 2018 is het Uitvoeringsprogramma VTH in uitvoering genomen.

Handhavingscapaciteit werd ingezet op allen in het programma opgenomen taakvelden.

Een gedetailleerde verantwoording van de uitvoering van de handhaving vindt plaats in het Jaarverslag VTH 2018 dat deel uit maakt van het Uitvoeringsprogramma VTH voor 2019.

 

--
Geld

Uitvoering binnen bestaande begroting.