Terug

Faciliteren en stimuleren van AttentieBuurtpreventie (Whatsapp) en samen met de wijkagent afspraken maken met de bewoners.

Faciliteren en stimuleren van AttentieBuurtpreventie (Whatsapp) en samen met de wijkagent afspraken maken met de bewoners.

straten, wijken en buurten hebben een eigen buurtpreventie app waarmee een oogje in het zeil wordt gehouden als het gaat om criminaliteit in de directe woon- en leefomgeving.<

Toelichting

G

Kwaliteit

De gemeente bevordert de aanwas van nieuwe groepen en de aanwas van deelnemers in bestaande groepen. We hangen Whatsapp preventieborden op in de straat om de activiteiten van de groep te stimuleren/belonen.

We staan initiatieven tot het oprichten van een whats app groep met raad en daad bij. Ondermeer kennis delen, het ophangen van preventieborden in de straat, het bijeenbrengen van beheerders om kennis en ervaring uit te wisselen.

Ook het gesubsidieerd ter beschikking stellen van preventiestickers, de koppeling met Burgernet, en met een app waar de politie direct contact heeft met alle beheerders van de verschillende groepen om snel info te delen of info te halen.

De gemeente Heerde kent eind 2018 een totaal van 26 actieve whats app groepen.

--

Geld

Er is geen bestaand budget voor deze activiteiten. De jaarlijkse kosten bedragen ongeveer 2500 euro. Hier is dus een budget voor nodig. 

Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud