Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

Een vervolgconvenant opstellen met dorpsraad Wapenveld waarbij nieuwe kaders opgesteld kunnen worden.

Een vervolgconvenant opstellen met dorpsraad Wapenveld waarbij nieuwe kaders opgesteld kunnen worden.

Het aflopende convenant moet worden vernieuwd.Toelichting

--
Kwaliteit

Het convenant met Dorpsraad Wapenveld moet geactualiseerd worden.
Eerste stap is het aanwijzen van een nieuwe dorpscontactambtenaar voor Wapenveld. Daarnaast is Jan Berkhoff dorpscontactwethouder voor Wapenveld.

--
Geld

Uitvoering binnen bestaande begroting.