Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

Een structureel overleg leefbaarheid en veiligheid initiëren met betrokken partners.

Een structureel overleg leefbaarheid en veiligheid initiëren met betrokken partners.

portefeuillehouder Zorg en portefeillehouder Veiligheid overleggen met hoofden van ketenpartners 1 maal in de 4 maanden. De onderwerpen 'verwarde personen' en 'middelengebruik' zijn daarin de verbindende factoren. Toelichting

G
Kwaliteit

Op hoofdlijnen, niet op casusniveau. Oplossingen vinden om de beleidsvelden Leefbaarheid en Veiligheid en Zorg aan elkaar te verbinden. Waar hindernissen zijn in de samenwerking, deze beslechten.