Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

Deelname aan de uitvoering van het Gelders Energie Akkoord inclusief het Energieloket Veluwe Duurzaam.

Deelname aan de uitvoering van het Gelders Energie Akkoord inclusief het Energieloket Veluwe Duurzaam.

Zie koptekst.Toelichting

G
Kwaliteit

Er wordt gewerkt aan uitvoering van het Gelders Energie Akkoord in Cleantech-verband en deelname aan het Energieloket Cleantech.

De doelstellingen van het Gelders Energie Akkoord dragen wij uit in contacten met initiatiefnemers. Het Energieloket is hier actief bij betrokken.

Resultaat 2018: Het Energieloket voorzag veel inwoners van advies (jaarverslag volgt nog van 2018 voor Heerde) wat leidde tot  een aantal woningverbeteringen. De doelstellingen van het GEA hebben tot nu toe niet tot een concreet resultaat geleid. Dit is mede veroorzaakt door de komst en opstart van de RES in 2018 waarin de energietransitie uitgewerkt gaat worden.

 

--
Geld

Past binnen bestaande begroting.