Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

De woonvisie en het woningbehoefteonderzoek worden operationeel gemaakt om als leidend beginsel te dienen voor afspraken met eigenaren van sociale woningbouw en initiatiefnemers voor nieuwbouw.

De woonvisie en het woningbehoefteonderzoek worden operationeel gemaakt om als leidend beginsel te dienen voor afspraken met eigenaren van sociale woningbouw en initiatiefnemers voor nieuwbouw.

Volgens woningmarktonderzoek 2017 is er in periode 2017 - 2027 behoefte aan de bouw van 145 - 185 sociale huurwoningen. Dit betekent bij ontwikkelingsplannen meer sturing vooraf op de bouw van sociale huurwoningen.Toelichting

G
Kwaliteit

Vooruitlopend op een lokale woonagenda, als concretisering en actualisering van de Woonvisie 2015-2025 heeft het College besloten om een woningmarktonderzoek gemeente Heerde - Triada vast te stellen als richtlijn voor de prestatieafspraken met Triada en de Huurdersraad Triada en voor toekomstige planologische ontwikkelingen. Hiermee is een eerste stap gezet om in de grote behoefte aan sociale huurwoningen te gaan voorzien. In het najaar van 2018 zijn de voorbereidingen gestart om te komen tot een lokale woonagenda. Planning is dat deze Woonagenda medio 2019 wordt opgeleverd.

 

Het bouwen van sociale huurwoningen is nu onderdeel van gesprek bij alle nieuwe ontwikkelingen. Hierdoor is in een aantal plannen (alsnog) sociale woningbouw toegevoegd,

--
Geld

Geen extra budget voor opgenomen in begroting.