Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

De mogelijkheden voor het financieel stimuleren van het collectief particulier opdrachtgeverschap door de provincie worden verkend.

De mogelijkheden voor het financieel stimuleren van het collectief particulier opdrachtgeverschap door de provincie worden verkend.

Provinciale stimuleringsregelingen voor financiering voor CPO worden onderzocht.  Toelichting

G
Kwaliteit

De Provincie en de Cleantech Regio vinden dit een belangrijke subsidieregeling. Echter is door de provincie Gelderland geconstateerd dat het aantal  particuliere initiatieven wat gebruikt maakt van deze subsidieregeling steeds verder terugloopt. Ook vanuit Heerde is hier geen gebruik van gemaakt. De regeling loopt nog tot eind 2019. Met de provincie is afgesproken om dit onderwerp eens nader met elkaar, mogelijk in Cleantech verband, te bespreken.

De afspraak is gemaakt om deze regeling en het toepassen ervan in Cleantech Regio verband te bespreken met de provincie Gelderland.

--
Geld

Als taak meenemen; afzonderlijk budget niet nodig.