Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

De mogelijkheden van social media benutten om overlastsituaties zichtbaar te maken.

De mogelijkheden van social media benutten om overlastsituaties zichtbaar te maken.

sociale media wordt meer en meer gebruikt om in te spelen op actuele thema's.  dit kan 2 richtingen op werken. Gemeente kan actuele thema's inbrengen. Burger kan ook gemakkelijker 24/7 meldingen doen van schade/problemen in de openbare ruimte.Toelichting

--
Kwaliteit

Gemeente kan bijv. foto's van vernielingen aan gemeentelijk eigendom rondsturen. En daarmee de kosten van de vernielingen kenbaar maken. De lokale gemeenschap daarmee leren om zelfcorrigerend op te treden door deze deelgenoot te maken van problematieken.