Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

De HR-visie voor de organisatie in praktijk brengen

De HR-visie voor de organisatie in praktijk brengen

Het realiseren van strategisch beleid op HR gebied leidt onder andere tot goed werkgeverschap en ontwikkeling van personeel.

 Toelichting

G
Kwaliteit

De HR-visie verwoordt de organisatievisie. Speerpunten voor de komende jaren zijn: doorontwikkeling van het functieboek/gebouw, strategische personeelsplanning, (hernieuwd) beleid over in- door en uitstroom en de gesprekscyclus. Later volgen beleid over opleiden en ontwikkelen en gezondheidsbeleid. Verdergaande HR-digitalisering is een doorlopend speerpunt.

Om de doelstelling -te komen tot een nieuw functieboek- te behalen zijn inmiddels de eerste maar al wel grote stappen gezet. De keuze is gevallen op HR21 een functieboek en waarderingssysteem dat gebruikt wordt door veel gemeenten. Datzelfde geldt voor een analyse voor strategische personeelsplanning en de doorontwikkeling van HR-digitalisering. Tot op heden loopt het conform tijdsplanning.