Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

De gemeentebegroting en jaarstukken leesbaar maken op niveau B1.

De gemeentebegroting en jaarstukken leesbaar maken op niveau B1.

De financiële stukken van de gemeente moeten toegankelijk zijn voor het publiek. De stukken zelf kunnen eenvoudiger worden geschreven, maar de verwachting is dat het B1 niveau (begrijpelijk voor 80% van de bevolking) niet haalbaar zal zijn.

Deze taakgroep hangt daarom sterk samen met de taakgroep over de publieksversie van de begroting, die in de huis-aan-huisbladen gaat verschijnen. Daar wordt gestreefd naar een begrijpelijkheid voor 80% van de bevolking.

 Toelichting

G
Kwaliteit

Het B1-niveau zal, gezien de aard van de stukken, naar verwachting niet kunnen worden gehaald. Dit wordt ondervangen met publieksversie van de begroting. Deze publieksversie is als infograhic in de Schaapskooi gepubliceerd.

G
Geld

Geen extra financiële middelen nodig