Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

De financiële risico’s zijn inzichtelijk en er komt een midzomeranalyse

De financiële risico’s zijn inzichtelijk en er komt een midzomeranalyse



Toelichting

--
Kwaliteit

In 2018 is er bijzonder veel aandacht besteed aan de budgetbewaking. Er is een budgetfreeze ingevoerd om het dreigende tekort terug te dringen. Tevens zijn de belangrijkste budgetten, waaronder de salarissen en externe inhuur, maandelijks gemonitord en er is een Midzomeranalyse opgesteld. Voor de jaren 2019 e.v. is er een pakket aan ombuigingen opgesteld.