Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

De digitale agenda 2020 als leidraad volgen.

De digitale agenda 2020 als leidraad volgen.

De digitale Agenda 2020 van de VNG is opgegaan in het programma GGU van VNG Realisatie. Deze vormt de leidraad voor de samenwerking tussen de verschillende gemeentenToelichting

--
Kwaliteit

De onderwerpen uit de Digitale Agenda 2020 zijn geïntegreerd in de roadmap voor de informatiesamenleving het programma Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) van VNG Realisatie. Hier wordt stap voor stap invulling aan gegeven bij informatie-management, het project M2A en vanuit de diverse vakgebieden.