Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

De dienstverlening van de gemeente (onder andere leges) is zoveel mogelijk kostendekkend.

De dienstverlening van de gemeente (onder andere leges) is zoveel mogelijk kostendekkend.Toelichting

G
Kwaliteit

In 2018 is, mede in het licht van de ombuigingen, nadrukkelijk gekeken naar een zo kostendekkend mogelijke legesverordening voor 2019. Daarbij is een tariefsverhoging bij de leges voor omgevingsvergunningen (bouwen) doorgevoerd. Dit heeft geleid tot een verordening die voor 2019 circa 96,8% kostendekkend is.

 

Bij de andere kostendekkende belastingen (begraafrechten, rioolheffing, afvalstoffenheffing) zijn 100% kostendekkende tarieven al jaren het uitgangspunt.