Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

De beheerplannen voor de openbare ruimte zijn actueel.

De beheerplannen voor de openbare ruimte zijn actueel.

De beheerplannen voor de openbare actueel houden.Toelichting

--
Kwaliteit

De beheerplannen voor de openbare ruimte zijn voorzien van het juiste areaal en jaarlijkse kosten om dit areaal te onderhouden en worden tijdig geactualiseerd. Een toelichting wordt gegeven in de paragraaf Kapitaalgoederen.

Aan de beheerplannen wordt jaarlijkse gewerkt om het areaal  actueel te houden en het geplande onderhoud uit te voeren.. Eén keer in de vijf jaar wordt het areaal doorgerekend om de onderhoudskosten voor de komende vijf jaar te bepalen. Afgelopen jaar heeft dit plaatsgevonden voor het wegenbeheerplan.