Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

De begrippen omgevingsbewust en ondernemend staan centraal in de gemeentelijke organisatie. De betekenis hiervan voor het dagelijks handelen en de dienstverlening aan inwoners en ondernemers is blijvend onderwerp van gesprek.

De begrippen omgevingsbewust en ondernemend staan centraal in de gemeentelijke organisatie. De betekenis hiervan voor het dagelijks handelen en de dienstverlening aan inwoners en ondernemers is blijvend onderwerp van gesprek.

Doel van deze begrippen is dat de klant zich gehoord voelt en zo mogelijk tevreden wordt gesteld.Toelichting

--
Kwaliteit

Elke vijf maanden staat een thema centraal dat hieraan bijdraagt: In 2017 was dat Klantgerichtheid. In 2018 stonden Eigenaarschap en Samenwerken en Durf en Lef centraal. In 2019 wordt de reeks afgesloten met het thema  Zelfexpressie en Feedback geven. Start was een gezamenlijke inspiratiesessie. Daarna werd het thema in elke afdeling gekoppeld aan het dagelijkse werk. Aan het eind van de periode zijn de bevindingen gedeeld en verteld welke stappen zijn gemaakt. Naast deze ontwikkeling is er een start gemaakt met het vormgeven van een ‘Heerder academie’. Doel is om intern kennis te delen en te ontwikkelen. Wij stellen ons dienstbaar op naar onze inwoners.