Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

De agrarische belangen en belangen van natuur en milieu mogen niet los van elkaar gezien worden. Wij overleggen hierover met bewoners en agrariërs.

De agrarische belangen en belangen van natuur en milieu mogen niet los van elkaar gezien worden. Wij overleggen hierover met bewoners en agrariërs.

Zie koptekst.Toelichting

G
Kwaliteit

De voorbereidingen voor de gemeentelijke Omgevingsvisie zijn begonnen. Een vitaal en leefbaar platteland is hierin een belangrijk aandachtspunt.

Uit de eerste analyse blijkt dat de focus in de omgevingsvisie wordt gelegd op een circulair en natuurinclusief systeem met multifunctioneel en duurzaam landgebruik. Bewoners en agrariërs zijn hier vooralsnog niet of beperkt bij betrokken. In 2019 volgt overleg met bewoners en agrariërs.

 

--
Geld

Budget ontwikkeling Omgevingsvisie