Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

Cittaslow-keurmerk ook digitaal promoten en Cittaslow-ambassadeurs benutten en verbinden om de gezamenlijke ambitie van Wij zijn Heerde, (recreatie)ondernemers en gemeente te bereiken.

Cittaslow-keurmerk ook digitaal promoten en Cittaslow-ambassadeurs benutten en verbinden om de gezamenlijke ambitie van Wij zijn Heerde,  (recreatie)ondernemers en gemeente te bereiken.

Zie koptekst.Toelichting

G
Kwaliteit

Project Streekproducten: de gemeenten Epe, Voorst en Heerde startten  samen met Rabobank en andere partners een project  om via een korte ketenaanpak de afstemming tussen vraag en aanbod van streekproducten te versterken.

In 2018 organiseerden we twee netwerkbijeenkomsten voor de Cittaslow supporters. Tijdens de eerste netwerkbijeenkomst in maart is een Cittaslow fietsroute gelanceerd. Deze route gaat langs vrijwel alle Cittaslow supporters, zodat toeristen en inwoners kennis kunnen maken met ons Cittaslow zijn. Daarnaast spraken wij met de stichting Wij zijn Heerde over het verder uitdragen van ons Cittaslow Keurmerk als gezamenlijke ambitie om Heerde op de kaart te zetten. Begin 2019 maken wij hierover nadere afspraken.

In 2018 lanceerden wij een nieuwe Cittaslow fietsroute en benoemden wij  5 nieuwe Cittaslow supporters. Wij maakten een afspraak met de stichting Wij zijn Heerde over het verder uitdragen van het Cittaslow Keurmerk als gezamenlijke ambitie om Heerde op de kaart te zetten. Vervolgafspraken hierover worden in begin 2019 gemaakt.

--
Geld

Via de provinciale regeling "Samenwerking voor innovaties op lokaal niveau korte voorzieningsketens" is een subsidiebijdrage verleend.