Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

Blijvende aandacht voor de aanpak van de overlast van drank- en drugsmisbruik.

Blijvende aandacht voor de aanpak van de overlast van drank- en drugsmisbruik.

Aanpak zowel preventief als ook repressief.

Alcohol:

We stellen eind januari aan de portefeuillehouder sociaal domein (en in februari aan de nieuwe burgemeester) voor de komende 2 jaar geen op zich zelf staand nieuwe 4-jarig preventie- en handhavingsplan alcohol op te stellen. Reden hiervoor is dat het geen op zich zelf staand beleid is maar het onderdeel is van hoe wij gezondheidsbeleid en jeugdbeleid gaan vormgeven in de toekomst. Dat is de context; de inbedding  van preventie en handhaving van alcoholmatiging. Daarbij gaat het niet enkel om alcohol, maar om breed middelengebruik en mediawijsheid (waaronder gamen) . Het gaat o.a om het delen van kennis en inzichten, om het vergroten van vaardigheden van inwoners. Het sluit daarmee aan op de integrale aanpak die de GGD in samenwerking met Tactus en Halt worden ontwikkeld voor Heerde en Epe.

Drugs: we voeren een streng beleid als het gaat om het sluiten van woningen en bedrijven bij het aantreffen van meer dan gebruikershoeveelheden drugs in de woning of in andere panden. Uiteraard vervolgt de politie (justitie) het gebruik van drugs. Zij hebben goed zicht op de gebruikers en overlastlokaties worden in gezamenlijkheid met gemeente (sociaal domein, veiligheid) en Triada aangepakt.Toelichting

G
Kwaliteit

De burgemeester geeft uitvoering aan het beleid (vanaf 2017) om woningen en bedrijfspanden, waar productie of handel van drugs plaatsvindt, tijdelijk te sluiten. Er zijn grenzen aan alcoholgebruik in het vergunningenbeleid, er is ontheffingenbeleid en misbruik in de horeca en in de openbare ruimte wordt via handhaving tegen gegaan.