Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

Binnen het sociaal domein zijn de verplichtingen in beeld en zijn er afspraken over de wijze waarop de raad gebruik en kosten kan monitoren.

Binnen het sociaal domein zijn de verplichtingen in beeld en zijn er afspraken over de wijze waarop de raad gebruik en kosten kan monitoren.Toelichting

--
Kwaliteit

- In 2018 is er een nieuwe berekeningswijze ontwikkeld voor de jaarlastbepaling Jeugd. Deze gaat grotendeels uit van de daadwerkelijk gefactureerde kosten. In 2019 wordt deze systematiek verder verfijnd en tevens voor de Wmo-kosten ontwikkeld.

- De raad wordt 2 per jaar geinfomeerd via een themabijeenkomst over de ontwikkeling van kosten en aantallen voorzieningen in het sociaal domein. Hiervoor is in 2018 een nieuwe monitor ontwikkeld. Deze wordt in 2019 verder verfijnd.

- Kosten en ontwikkelingen worden op de gebruikelijke momenten in de p&c cyclus gemonitord en gerapporteerd.