Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

Bij bouwprojecten van de gemeente is het een voorwaarde om leerling bouwplaatsen in te richten en uit te voeren.

Bij bouwprojecten van de gemeente is het een voorwaarde om leerling bouwplaatsen in te richten en uit te voeren.

Bij opdrachten tot bouw of verbouw van een substantiële omvang zal de gemeente de voorwaarde tot het inrichten van een leerling bouwplaats stellen. Datzelfde geldt wanneer sprake is van subsidieverlening voor bouw of verbouw van een substantiële omvang.Toelichting

O
Kwaliteit

Dit is één van de bouwblokken voor de invulling van Social Return. In de huidige praktijk blijkt het lastig hieraan uitvoering te geven, omdat het aanbod op dit moment beperkt is. Voor het kalenderjaar 2019 zijn nog geen concrete bouw- of verbouwplannen die hiervoor in aanmerking komen.