Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

Bewustwording bevorderen van de noodzaak om duurzaam voor onze aarde te zorgen, inwoners en ondernemers te prikkelen om hier een bijdrage aan te leveren en initiatieven te stimuleren en te faciliteren.

Bewustwording bevorderen van de noodzaak om duurzaam voor onze aarde te zorgen, inwoners en ondernemers te prikkelen om hier een bijdrage aan te leveren en initiatieven te stimuleren en te faciliteren.

Zie koptekst.Toelichting

O
Kwaliteit

Er is in Cleantech Regio verband deelgenomen om te komen tot een notitie Regionale Energie Strategie, waarvan het concept begin 2019 is opgeleverd.

De gemeenteraad heeft in januari 2019 ingestemd met een borgstelling voor een lening voor de energiecoöperatie. De voorbereiding daarvoor heeft in 2018 plaatsgevonden.

Met het waterschap Vallei en Veluwe en gemeenten is gewerkt aan een stresstest waarbij zowel voor inwoners als gemeenten inzichtelijk is waar overlast is of wordt verwacht door het veranderende klimaat. Informatie is te vinden via de website www.klimaatvalleienveluwe.nl.

Collegeleden hebben deelgenomen aan overleggen die betrekking hebben op de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie.

 

 

--
Geld

Uitvoeren binnen bestaande begroting.