Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

Bestuurlijke bijdragen aan de lobby voor vervoer per internationale trein in Europa als alternatief voor het vliegverkeer.

Bestuurlijke bijdragen aan de lobby voor vervoer per internationale trein in Europa als alternatief voor het vliegverkeer.

Zie koptekst.Toelichting

G
Kwaliteit

Waar mogelijk zal worden bezien welke vormen van vervoer een alternatief kunnen zijn voor het vliegen en of dit nog tijdig als argument kan worden ingebracht in het kader van de discussie. Vooral de in voorbereiding zijnde Luchtvaartnota zal hierbij van belang zijn.

Wij namen deel aan de zogenaamde Luchtvaartgesprekken en leverden inbreng aan de provinciale notitie voor de Luchtvaartnota 2020-2050. Ook gaven wij een reactie bij de internetconsultatie voor het invoeren van vliegtaks.

In de Regio’s Zwolle en Cleantech leveren wij onze inbreng op het onderwerp Bereikbaarheid.

Bereikbaarheid staat op de regionale agenda’s en op de gebiedsagenda Oost.  Een vliegtaks zal worden ingevoerd. Daarnaast is er een provinciaal netwerk (kerngroep) ontstaan voor de Luchtvaartnota en de herziening van het luchtruim die een gezamenlijke reactie voorbereidt.

 

--
Geld

Uitvoering binnen bestaande begroting.