Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

Beoordelen of de pilot buurtbemiddeling aan de verwachtingen beantwoordt en of continuïteit gewenst is.

Beoordelen of de pilot buurtbemiddeling aan de verwachtingen beantwoordt en of continuïteit gewenst is.

In de pilot buurtbemiddeling werken politie, gemeente en Triada samen. Samen beslissen zij welke 9 casussen dit jaar worden opgepakt. Toelichting

R
Kwaliteit

Er is budget voor het behandelen van  negen casussen.  Eindrapportage wordt verwacht in het 2e kwartaal 2019. Een tussentijdse rapportage komt in het  najaar van 2018.

De tussenrapportage is niet opgemaakt omdat buurtbemiddeling geen gegevens heeft verstrekt.  ik verwacht deze 3e of 4e week januari gereed te hebben.

 

--
Geld

Gemeente Heerde betaalt dit jaar 5.000 euro. Triada betaalt ook 5.000. Voor 10.000 euro kunnen ongeveer 9 casussen worden behandeld. Er zijn wat opstartkosten, waardoor het aantal te behandelen casussen geringer is in het eerste jaar.