Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

Basisregistratie Grootschalige topografie (BGT) is voor iedereen beschikbaar.

Basisregistratie Grootschalige topografie (BGT) is voor iedereen beschikbaar.

Basisregistratie Grootschalige topografie (BGT) is voor iedereen beschikbaarToelichting

--
Kwaliteit

De BGT wordt de geometrische database van de objecten waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. De BGT is conform planning opgeleverd en is voor iedereen te raadplegen. Voor 2019 is het beheer tijdelijk extern geregeld om zo grip te houden op de actualiteit in de kaart. In 2018 is de hoogwatergeul Veessen - Wapenveld opgeleverd. Bronhouder Rijkswaterstaat moet de hoogwatergeul nog in de BGT plaatsen. In 2019 heeft gemeente Heerde de verplichting om de BGT aan te laten sluiten op het projectgebied van de hoogwatergeul.  Daarom is het nodig om het BGT budget wat  hiervoor gereserveerd was in 2018 mee te nemen naar 2019.