Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

Actief deelnemen in de Talentenregio.

Actief deelnemen in de Talentenregio.

Binnen dit samenwerkingsverband werken 24 overheidsorganisaties samen aan werving, training, talentontwikkeling en loopbaanontwikkeling van personeel. 

Ook  nemen de P&O-adviseurs deel aan een P&O netwerk waarin kennis en ervaring uitgewisseld worden.Toelichting

G
Kwaliteit

Door gebruik te maken van de Talentenregio hebben we een groter bereik voor de werving van kwalitatieve medewerkers. Onderlinge mobiliteit tussen deelnemende organisaties wordt beter. Daarnaast kunnen medewerkers workshops, training en opleidingen volgen die met name gericht zijn op loopbaan- of persoonlijke ontwikkeling. Bij de werving van de trainees heeft Talentenregio ondersteuning geboden door hun ervaringen die al eerder opgedaan waren. De trainees zullen het ontwikkel- en opleidingsprogramma onder verantwoording van Talentenregio uitvoeren.