Onvoorzien

Inhoud

Wat mag het kosten?

De post Onvoorzien wordt door het college ingezet voor onuitstelbare, onvermijdbare en onvoorzienbare kosten tot maximaal €10.000,- per gebeurtenis. De raad wordt bij de voorjaarsnota, najaarsnota en/of jaarstukken geïnformeerd over de uitputting van dit budget.

Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2019 (P+W) Begroting 2020 (P+W) Begroting 2021 (P+W) Begroting 2022 (P+W) Begroting 2023(P+W) Begroting 2024(P+W)
Lasten
531400 Onvoorzien 0 0 40.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Totaal Lasten 0 0 40.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Toelichting op de baten en lasten

Geen opmerkingen.

Publicatiedatum: 11-11-2020

Inhoud