Meer
Publicatiedatum: 09-09-2020

Inhoud

Sitemap

Sitemap

2020 Voorjaarsnota en Perspectiefnota 2021-2024 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Inleiding Blz. 3  
Aanleiding Blz. 4  
Leeswijzer Blz. 5  
Meerjarenperspectief Blz. 6  
Meerjarenraming Blz. 7  
Beleidsmatige ontwikkelingen per programma Blz. 8  
Beleidsmatige ontwikkeling per programma Blz. 9  
Verantwoording keuzes en prioriteiten college Blz. 10  
Verantwoording keuzes en prioriteiten college Blz. 11  
Risicoparagraaf Blz. 12  
Risicoparagraaf Blz. 13  
1. Bestuur Blz. 14  
Toelichting op programma Bestuur Blz. 15  
Bestuur Blz. 16  
Toelichting op product Bestuur Blz. 17  
Wat gaat het kosten? Blz. 18  
Toelichting op de lasten en baten product bestuur Blz. 19  
Veiligheid Blz. 20  
Toelichting op product Veiligheid Blz. 21  
Wat gaat het kosten? Blz. 22  
Toelichting op de lasten en baten product Veiligheid Blz. 23  
2. Bedrijfsvoering Blz. 24  
Toelichting op programma Bedrijfsvoering Blz. 25  
Financiën Blz. 26  
Toelichting op product Financiën Blz. 27  
Wat mag het kosten? Blz. 28  
Toelichting op de lasten en baten product Financiën Blz. 29  
Uitvoering Grondbeleid Blz. 30  
Toelichting op product uitvoering Grondbeleid Blz. 31  
Wat mag het kosten? Blz. 32  
Toelichting op de lasten en baten product uitvoering Grondbeleid Blz. 33  
Burgerzaken Blz. 34  
Toelichting op product Burgerzaken Blz. 35  
Wat mag het kosten? Blz. 36  
Toelichting op de lasten en baten product Burgerzaken Blz. 37  
Basisregistratie Blz. 38  
Toelichting op product Basisregistratie Blz. 39  
Wat mag het kosten? Blz. 40  
Toelichting op de lasten en baten product Basisregistratie Blz. 41  
Streekarchivariaat Blz. 42  
Toelichting op product Streekarchivariaat Blz. 43  
Wat mag het kosten? Blz. 44  
Toelichting op de lasten en baten product Streekarchivariaat Blz. 45  
3. (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen Blz. 46  
Toelichting op programma (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen Blz. 47  
Duurzaamheid Blz. 48  
Toelichting op product Duurzaamheid Blz. 49  
Wat mag het kosten? Blz. 50  
Toelichting op de lasten en baten product Duurzaamheid Blz. 51  
Economie Blz. 52  
Toelichting op product Economie Blz. 53  
Wat mag het kosten? Blz. 54  
Toelichting op de lasten en baten product Economie Blz. 55  
Toerisme Blz. 56  
Toelichting op product Toerisme Blz. 57  
Wat mag het kosten? Blz. 58  
Toelichting op de lasten en baten product Toerisme Blz. 59  
Bouwen en wonen Blz. 60  
Toelichting op product Bouwen en Wonen Blz. 61  
Wat mag het kosten? Blz. 62  
Toelichting op de lasten en baten product Bouwen en Wonen Blz. 63  
Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 64  
Toelichting op product Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 65  
Wat mag het kosten? Blz. 66  
Toelichting op de lasten en baten product Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 67  
Accommodaties Blz. 68  
Toelichting op product Accommodaties Blz. 69  
Wat mag het kosten? Blz. 70  
Toelichting op de lasten en baten product Accommodaties Blz. 71  
Gebiedsontwikkeling Blz. 72  
Toelichting op product Gebiedsontwikkeling Blz. 73  
Wat mag het kosten? Blz. 74  
Toelichting op lasten en baten product Gebiedsontwikkeling Blz. 75  
Beheer en Onderhoud Blz. 76  
Toelichting op product Beheer en Onderhoud Blz. 77  
Wat gaat het kosten? Blz. 78  
Toelichting op de lasten en baten product Beheer en Onderhoud Blz. 79  
Bosbeheer Blz. 80  
Toelichting op product Bosbeheer Blz. 81  
Wat mag het kosten? Blz. 82  
Toelichting op de lasten en baten product Bosbeheer Blz. 83  
4. Sociaal maatschappelijk Blz. 84  
Toelichting op programma Sociaal Maatschappelijk Blz. 85  
Preventie Blz. 86  
Toelichting op product Preventie Blz. 87  
Onderwijs en Educatie Blz. 88  
Toelichting op product Onderwijs en Educatie Blz. 89  
Wat mag het kosten? Blz. 90  
Toelichting op de lasten en baten product Onderwijs & Educatie Blz. 91  
Onderwijshuisvesting Blz. 92  
Toelichting op product Onderwijshuisvesting Blz. 93  
Wat mag het kosten Blz. 94  
Toelichting op de lasten en baten product Onderwijshuisvesting Blz. 95  
Kunst, cultuur en media Blz. 96  
Toelichting op product Kunst, cultuur en media Blz. 97  
Wat mag het kosten? Blz. 98  
Toelichting op de lasten en baten product Kunst, cultuur en media Blz. 99  
Sport Blz. 100  
Toelichting op product Sport Blz. 101  
Wat mag het kosten? Blz. 102  
Toelichting op de lasten en baten product Sport Blz. 103  
Accommodaties SMV Blz. 104  
Toelichting op product Accommodaties SMV Blz. 105  
Wat mag het kosten? Blz. 106  
Toelichting op de lasten en baten product Accommodaties SMV Blz. 107  
Informatie en toegang sociaal domein Blz. 108  
Toelichting op product Informatie en toegang sociaal domein Blz. 109  
Wat mag het kosten? Blz. 110  
Toelichting op de lasten en baten product Informatie en toegang sociaal domein Blz. 111  
Jeugdhulp individuele voorzieningen Blz. 112  
Toelichting op product Jeugdhulp individuele voorzieningen Blz. 113  
Wat mag het kosten? Blz. 114  
Toelichting op de lasten en baten product Jeugdhulp individuele voorzieningen Blz. 115  
Jeugdhulp overige voorzieningen Blz. 116  
Toelichting op product Jeugdhulp overige voorzieningen Blz. 117  
Wat mag het kosten? Blz. 118  
Toelichting op de lasten en baten product Jeugdhulp overige voorzieningen Blz. 119  
Participatie en Werk Blz. 120  
Toelichting op product Participatie en Werk Blz. 121  
Wat mag het kosten? Blz. 122  
Toelichting op de lasten en baten product Participatie & Werk Blz. 123  
Inkomen Blz. 124  
Toelichting op product Inkomen Blz. 125  
Wat mag het kosten? Blz. 126  
Toelichting op de lasten en baten product Inkomen Blz. 127  
Wmo maatwerkvoorzieningen Blz. 128  
Toelichting op product Wmo maatwerkvoorzieningen Blz. 129  
Wat mag het kosten? Blz. 130  
Toelichting op de lasten en baten product Wmo maatwerkvoorzieningen Blz. 131  
Wmo algemene voorzieningen Blz. 132  
Toelichting op product Wmo algemene voorzieningen Blz. 133  
Wat mag het kosten? Blz. 134  
Toelichting op de lasten en baten product Wmo algemene voorzieningen Blz. 135  
Overzicht overhead Blz. 136  
Toelichting op product Overhead Blz. 137  
Wat mag het kosten? Blz. 138  
Toelichting op de lasten en baten onderdeel Overhead Blz. 139  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 140  
Toelichting op product Algemene dekkingsmiddelen Blz. 141  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 142  
Wat mag het kosten? Blz. 143  
Toelichting op de lasten en baten onderdeel Algemene dekkingsmiddelen Blz. 144  
Onvoorzien Blz. 145  
Wat mag het kosten? Blz. 146  
Toelichting op de baten en lasten van Onvoorzien Blz. 147  
Meerjareninvesteringplan 2021-2024 Blz. 148  
Meerjareninvesteringsplan Blz. 149  
Financiële kaders Blz. 150  
Financiële kaders Blz. 151  
Detailoverzicht mutaties per categorie Blz. 152  
Totaaloverzicht perspectiefnota Blz. 153  
Afkortingenlijst Blz. 154  
Afkortingenlijst Blz. 155