Meer
Publicatiedatum: 09-09-2020

Inhoud

Onvoorzien

Inhoud

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Primaire begroting 2020 Bij en aframing 2020 Bij en aframing 2021 Bij en aframing 2022 Bij en aframing 2023
Lasten
531400 Onvoorzien 0 50.000 -10.000 0 0 0
Totaal Lasten 0 50.000 -10.000 0 0 0

Toelichting op de baten en lasten van Onvoorzien

Lasten
531400 Onvoorzien
In de collegevergadering van 24 maart 2020 is besloten om de lagere huurinkomsten van de kinderopvang in de Rhijnsberg voor het grootste deel (€10.000,-) te dekken uit de post Onvoorzien (2).