Meer
Publicatiedatum: 09-09-2020

Inhoud

Detailoverzicht mutaties per categorie

Inhoud
categorie omschrijving kostenplaats omschrijving kostensoort lasten/baten bij- aframing 2020 bij- aframing 2021 bij- aframing 2022 bij- aframing 2023
1 504000 Personeel & Organisatie Ov.niet duurz.goed.dienst. Lasten 80.000 80.000 80.000 80.000
1 523000 Brandweer Bijdrage gemeenschapp.regelingen Lasten 18.600 18.600 18.600
1 525000 Burgerzaken Diverse aanschaffingen Lasten 9.785
1 577050 WSW WSW gelden Lasten 31.223 31.223
1 579050 Levensonderhoud Deelfonds Reintegratie Baten 33.512 33.512 33.512 33.512
1 581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel v WVG kosten CVV Lasten 40.000 75.000 75.000 75.000
1 585100 Volksgezondheid Bijdrage gemeenschapp.regelingen Lasten 8.000 8.000 8.000 8.000
1 585250 Basismobiliteit Vervoerskosten gymnastiekonderwijs Lasten 5.000 10.000 10.000 10.000
1 585250 Basismobiliteit Overige ink. overdrachten Lasten 7.000 7.000 7.000 7.000
1 585250 Basismobiliteit Leerlingenvervoer Lasten 0 -130.000 -130.000 -130.000
1 585250 Basismobiliteit Wmo dagbestedingsvervoer Lasten 100.000 100.000 100.000
1 585250 Basismobiliteit Jeugdwetvervoer Lasten 10.000 10.000 10.000
1 585250 Basismobiliteit Beheer en regie Plus OV Lasten -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
1 585250 Basismobiliteit Reizigersbijdrage Baten 12.500 12.500 12.500
1 585350 Vrijwilligers Burgerparticipatie Lasten 5.000 5.000 5.000 5.000
Subtotaal categorie 1 148.297 189.612 220.835 220.835
2 502100 Zoutloods Algemeen onderhoud gebouwen Lasten 15.000
2 502100 Zoutloods Overige baten Baten -15.000
2 502165 Gemeentekantoor Eperweg 5 Algemeen onderhoud gebouwen Lasten 8.000
2 502xxx Reserve gebouwen Onttrekking reserve Baten -8.000
2 502165 Gemeentekantoor Eperweg 5 Algemeen onderhoud gebouwen Lasten 8.000
2 502xxx Reserve gebouwen Onttrekking reserve Baten -8.000
2 502165 Gemeentekantoor Eperweg 5 Algemeen onderhoud gebouwen Lasten 7.000
2 502xxx Reserve gebouwen Onttrekking reserve Baten -7.000
2 502345 OBS De Horsthoek Algemeen onderhoud gebouwen Lasten 5.000
2 502xxx Reserve gebouwen Onttrekking reserve Baten -5.000
2 502395 De Rhijnsberg Algemeen onderhoud gebouwen Lasten 10.000 10.000 10.000
2 502xxx Reserve gebouwen Onttrekking reserve Baten -10.000 -10.000 -10.000
2 502480 Dorpsacc.De Noord Algemeen onderhoud gebouwen Lasten 10.000
2 502481 Reserve dorpsacc. De Noord Onttrekking reserve Baten -10.000
2 502500 Sportpark Molenbeek Algemeen onderhoud gebouwen Lasten 8.000
2 502xxx Reserve gebouwen Onttrekking reserve Baten -8.000
2 502500 Sportpark Molenbeek Algemeen onderhoud gebouwen Lasten 10.000
2 502xxx Reserve gebouwen Onttrekking reserve Baten -10.000
2 502590 Hof van Cramer, Wapenveld Algemeen onderhoud gebouwen Lasten 9.000
2 502xxx Reserve gebouwen Onttrekking reserve Baten -9.000
2 502620 Aula en baarhuisjes Legionella controle Lasten 0 1.500 1.500 1.500
2 502620 Aula en baarhuisjes Ledigen containers Lasten 0 3.500 3.500 3.500
2 502620 Aula en baarhuisjes Schoonmaakkosten en -artikelen Lasten 5.500 5.500 5.500 5.500
2 502xxx Reserve begraven Onttrekking reserve Baten -5.500 -10.500 -10.500 -10.500
2 502640 Flessenbergerweg 39 Algemeen onderhoud gebouwen Lasten 10.000
2 502xxx Reserve gebouwen Onttrekking reserve Baten -10.000
2 503000 Facilitaire zaken Verzekering WA Lasten -28.500 -37.000 -37.000 -37.000
2 504000 Personeel & organisatie Ov.niet duurz.goed.dienst. Lasten 28.500 37.000 37.000 37.000
2 531400 Onvoorzien Onvoorzien Lasten -10.000
2 545200 Leges WABO Leges bouwvergunning Baten p.m.
2 547250 Omgevingswet Ov.niet duurz.goed.dienst. Lasten p.m.
2 551200 Beheerplan Wegen Ov.niet duurz.goed.dienst. Lasten 36.000
2 551201 Reserve Beheerplan Wegen Onttrekking reserve Baten -36.000
2 551900 Onderhoudsplan Begraafplaatsen Ov.niet duurz.goed.dienst. Lasten 29.500
2 551901 Reserve Begraafplaatsen Onttrekking reserve Baten -29.500
2 565000 Bibliotheekwerk Bijdrage bibliotheken HeerdeWveld Lasten -25.000 -25.000 -25.000
2 565100 Kunst & Cultuur Cultuurplein Lasten 25.000 25.000 25.000
2 567150 Sportbeleid Ov.niet duurz.goed.dienst. Lasten 25.000 10.000 10.000
2 567150 Sportbeleid Overige baten Baten -25.000 -10.000 -10.000
2 571005 Informatie & Toegang Ov.niet duurz.goed.dienst. Lasten 210.000
2 571005 Informatie & Toegang Onttrekking reserve Baten -210.000
2 575300 Voorschoolse voorziening Kinderopvang Lasten 10.000
2 575400 Overige voorzieningen Verian Jongerenwerker Lasten 46.590
2 575401 Reserve sociaal domein Beschikking reserve Baten -46.590
2 577050 WSW WSW gelden Lasten 7.797 7.327 7.045 6.284
2 577305 dec. Uitkering WSW/Reïntegratie WSW gelden Baten -7.797 -7.327 -7.045 -6.284
2 581005 Wmo uitvoeringskosten incl externe advis Logie zorg Lasten 50.000
2 581005 Wmo uitvoeringskosten incl externe advis Onttrekking reserve Baten -50.000
2 581055 Maatwerkvoorzieningen ZIN BG maatwerk immaterieel ZIN Lasten 70.000 70.000 70.000 70.000
2 581205 Opvang en beschermd wonen GGZ Ov.niet duurz.goed.dienst. Lasten 44.640
2 581206 Reserve sociaal domein Beschikking reserve Baten -44.640
2 585200 Algemene voorzieningen regieondersteunin Regieondersteuning Lasten -70.000 -70.000 -70.000 -70.000
2 585300 Algemene voorziening schoon en leefbaar Huishoudelijke verzorging Lasten 600.000 800.000
2 585301 Reserve algemene voorzieningen Onttrekking reserve Baten -600.000 -800.000
Subtotaal categorie 2 0 0 0 0
3 502040 Brandweergarage Wapenveld Energieverbruik Lasten 6.000 6.000 6.000 6.000
3 502020 Brandweergarage Heerde Schoonmaakkosten en -artikelen Lasten 0 3.000 3.000 3.000
3 502120 Muziekkoepel Veessen Algemeen onderhoud gebouwen Lasten 1.700 1.700 1.700
3 502165 Gemeentekantoor Eperweg 5 Beveiliging Lasten 0 2.500 2.500 2.500
3 502165 Gemeentekantoor Eperweg 5 Schoonmaakkosten en -artikelen Lasten 0 3.000 3.000 3.000
3 502440 Sportzaal Wapenveld Beveiliging Lasten 0 4.000 4.000 4.000
3 502440 Sportzaal Wapenveld Schoonmaakkosten en -artikelen Lasten 5.000 5.000 5.000 5.000
3 502640 Flessenbergerweg 39 Schoonmaakkosten en -artikelen Lasten 0 2.000 2.000 2.000
3 505000 Automatiseringskosten Ov.niet duurz.goed.dienst. Lasten 100.000 100.000 100.000 100.000
3 521150 College Storting voorziening Lasten 50.000 50.000 50.000 50.000
3 521550 Streekarchivariaat Afvoer archief Lasten -7.000 -7.000 -7.000
3 523000 Brandweer Brandkranen Lasten 10.000 10.000 10.000
3 533050 Markten Overige energie Lasten 5.000 5.000 5.000 5.000
3 545250 Milieubeheer Verwerken kadavers Lasten 0 4.000 5.500 7.000
3 549050 De Sprengen Ov.niet duurz.goed.dienst. Lasten 9.000 9.000 9.000 9.000
3 549150 Onderhoudsplan gem. accommodaties Legionella controle Lasten -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
3 549150 Onderhoudsplan gem. accommodaties Algemeen onderhoud gebouwen Lasten -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
3 551800 Beheerplan Openbaar groen Eikenprocessierups Lasten 30.000 30.000 30.000 30.000
3 555000 Bosbeheer Houtverkoop Baten 15.000 15.000 15.000 15.000
3 575005 Jeugdhulp uitvoeringkosten Ambulante medewerkers & Gezinscoaches Lasten 18.900 18.900 18.900
3 575250 Jeugdgezondheidszorg Verian JGZ 0-4 jaar Lasten 8.750 8.750 8.750 8.750
3 575250 Jeugdgezondheidszorg Bijdrage GGD Gelre-ijssel 4-19 jaar Lasten 8.679 8.679 8.679
3 575300 Voorschoolse voorziening Kinderopvang Lasten 25.000 25.000 25.000 25.000
3 575300 Voorschoolse voorziening Kinderopvang Lasten 11.616 11.616 11.616
3 575400 Overige voorziening Verian huur jong.ctr Lasten 0 780 780 780
3 575450 Buitenschoolse voorzieningen Subsidie Scouting Lasten 0 100 100 100
3 579050 Levensonderhoud Bijstandsverlening Lasten -206.665 -206.665 -206.665 -206.665
3 585150 Vreemdelingen inburgering Maatschappelijk begeleiding Lasten -18.860
3 585150 Vreemdelingen inburgering Ov.inkomensoverdrachten v. provincie Baten 21.330
Subtotaal categorie 3 39.555 100.360 101.860 103.360
4 502390 De Heerd Ov.niet duurz.goed.dienst. Lasten p.m.
4 502590 Hof van Cramer Ov.niet duurz.goed.dienst. Lasten p.m.
4 533000 Economische zaken Ov.niet duurz.goed.dienst. Lasten 10.000 10.000
4 545000 Volkshuisvesting Ov.niet duurz.goed.dienst. Lasten 20.250 40.500 40.500 40.500
4 545000 Volkshuisvesting Ov.niet duurz.goed.dienst. Lasten 10.000
4 545250 Milieubeheer bijdrage omgevingsdienst Lasten 18.743 11.776 11.776
4 547000 RO eigen plannen Centrumontwikkeling Lasten p.m.
4 565300 Monumentenzorg Ov.niet duurz.goed.dienst. Lasten 7.500 7.500 7.500
Subtotaal categorie 4 20.250 86.743 69.776 59.776
5 531200 Geldleningen Rente kort geld Lasten -20.000
5 531300 Algemene uitkering Algemene uitkering gemeentefonds Baten -57.419 -480.761 -543.477 -514.030
5 545250 Milieubeheer Bijdrage omgevingsdienst Lasten -27.570
5 5649200 Vrijkomende lokaties Overige baten Baten -37.000
5 555000 Bosbeheer Sub.reg.natuurbeheer Baten -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
5 577305 dec. Uitkering WSW/Reïntegratie Deelfonds Reintegratie Baten -4.884 -5.267 -5.837 -22.270
5 579100 Bijstandverlening zelfstandigen Levensonderhoud Bbz Lasten -40.580
Subtotaal categorie 5 -192.453 -491.028 -554.314 -541.300
6 521150 College Corona-crisis Lasten 25.000
6 521150 College Bijdrage Provincie Baten -52.600
6 523100 Openbare orde & Veiligheid Aanpak jeugdoverlast Lasten 5.000
6 531000 Accountantskosten Ov.niet duurz.goed.dienst. Lasten 5.000
6 531100 Deelnemingen nutsbedrijven Dividend BNG Baten 15.000
6 533250 Toeristenbelasting Overige belasting op producenten Baten 50.000
6 539000 Grondbeleid Overige baten Baten 85.000
6 579050 Levensonderhoud Bijstandsverlening Lasten 206.665 206.665 206.665 206.665
6 585250 Basismobiliteit Reizigersbijdrage Baten 5.000
344.065 206.665 206.665 206.665
359.714 92.352 44.822 49.336