Meer
Publicatiedatum: 01-10-2020

Inhoud

Sitemap

Sitemap

2020 Najaarsnota Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Inleiding Blz. 3  
Aanleiding Blz. 4  
Leeswijzer Blz. 5  
Beknopte analyse Blz. 6  
Ombuigingsvoorstel Blz. 7  
Corona-overzicht Blz. 8  
Corona-overzicht Blz. 9  
1. Bestuur Blz. 10  
Toelichting op programma Bestuur Blz. 11  
Bestuur Blz. 12  
Toelichting op product Bestuur Blz. 13  
Wat gaat het kosten? Blz. 14  
Toelichting op de lasten en baten bestuur Blz. 15  
Veiligheid Blz. 16  
Toelichting op product veiligheid Blz. 17  
Wat gaat het kosten? Blz. 18  
Toelichting op de lasten en baten veiligheid Blz. 19  
2. Bedrijfsvoering Blz. 20  
Toelichting op programma Bedrijfsvoering Blz. 21  
Financiën Blz. 22  
Toelichting op product Financiën Blz. 23  
Wat mag het kosten? Blz. 24  
Toelichting op de lasten en baten Financiën Blz. 25  
Uitvoering Grondbeleid Blz. 26  
Toelichting op product uitvoering Grondbeleid Blz. 27  
Wat mag het kosten? Blz. 28  
Toelichting op de lasten en baten Grondbeleid Blz. 29  
Burgerzaken Blz. 30  
Toelichting op product Burgerzaken Blz. 31  
Wat mag het kosten? Blz. 32  
Toelichting op de lasten en baten Burgerzaken Blz. 33  
Basisregistratie Blz. 34  
Toelichting op product Basisregistratie Blz. 35  
Wat mag het kosten? Blz. 36  
Toelichting op de lasten en baten Basisregistratie Blz. 37  
Streekarchivariaat Blz. 38  
Toelichting op product Streekarchivariaat Blz. 39  
Wat mag het kosten? Blz. 40  
Toelichting op de lasten en baten Streekarchivariaat Blz. 41  
3. (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen Blz. 42  
Toelichting op programma (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen Blz. 43  
Duurzaamheid Blz. 44  
Toelichting op product Duurzaamheid Blz. 45  
Wat mag het kosten? Blz. 46  
Toelichting op de lasten en baten Duurzaamheid Blz. 47  
Economie Blz. 48  
Toelichting op product Economie Blz. 49  
Wat mag het kosten? Blz. 50  
Toelichting op de lasten en baten Economie Blz. 51  
Toerisme Blz. 52  
Toelichting op product Toerisme Blz. 53  
Wat mag het kosten? Blz. 54  
Toelichting op de lasten en baten Toerisme Blz. 55  
Bouwen en wonen Blz. 56  
Toelichting op product Bouwen en Wonen Blz. 57  
Wat mag het kosten? Blz. 58  
Toelichting op de lasten en baten Bouwen en Wonen Blz. 59  
Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 60  
Toelichting op product Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 61  
Wat mag het kosten? Blz. 62  
Toelichting op de lasten en baten Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 63  
Accommodaties Blz. 64  
Toelichting op product Accommodaties Blz. 65  
Wat mag het kosten? Blz. 66  
Toelichting op de lasten en baten Accommodaties Blz. 67  
Gebiedsontwikkeling Blz. 68  
Toelichting op product Gebiedsontwikkeling Blz. 69  
Wat mag het kosten? Blz. 70  
Toelichting op lasten en baten Gebiedsontwikkeling Blz. 71  
Beheer en Onderhoud Blz. 72  
Toelichting op product Beheer en Onderhoud Blz. 73  
Wat gaat het kosten? Blz. 74  
Toelichting op de lasten en baten Beheer en Onderhoud Blz. 75  
Bosbeheer Blz. 76  
Toelichting op product Bosbeheer Blz. 77  
Wat mag het kosten? Blz. 78  
Toelichting op de lasten en baten Bosbeheer Blz. 79  
4. Sociaal maatschappelijk Blz. 80  
Toelichting op programma Sociaal Maatschappelijk Blz. 81  
Preventie Blz. 82  
Toelichting op product Preventie Blz. 83  
Onderwijs en Educatie Blz. 84  
Toelichting op product Onderwijs en Educatie Blz. 85  
Wat mag het kosten? Blz. 86  
Toelichting op de lasten en baten Onderwijs & Educatie Blz. 87  
Onderwijshuisvesting Blz. 88  
Toelichting op product Onderwijshuisvesting Blz. 89  
Wat mag het kosten Blz. 90  
Toelichting op de lasten en baten Onderwijshuisvesting Blz. 91  
Kunst, cultuur en media Blz. 92  
Toelichting op product Kunst, cultuur en media Blz. 93  
Wat mag het kosten? Blz. 94  
Toelichting op de lasten en baten Kunst & Cultuur Blz. 95  
Sport Blz. 96  
Toelichting op product Sport Blz. 97  
Wat mag het kosten? Blz. 98  
Toelichting op de lasten en baten Sport Blz. 99  
Accommodaties SMV Blz. 100  
Toelichting op product Accommodaties SMV Blz. 101  
Wat mag het kosten? Blz. 102  
Toelichting op de lasten en baten Accommodaties SMV Blz. 103  
Informatie en toegang sociaal domein Blz. 104  
Toelichting op product Informatie en toegang sociaal domein Blz. 105  
Wat mag het kosten? Blz. 106  
Toelichting op de lasten en baten Informatie en toegang sociaal domein Blz. 107  
Jeugdhulp individuele voorzieningen Blz. 108  
Toelichting op product Jeugdhulp individuele voorzieningen Blz. 109  
Wat mag het kosten? Blz. 110  
Toelichting op de lasten en baten Jeugdhulp individuele voorzieningen Blz. 111  
Jeugdhulp overige voorzieningen Blz. 112  
Toelichting op product Jeugdhulp overige voorzieningen Blz. 113  
Wat mag het kosten? Blz. 114  
Toelichting op de lasten en baten Jeugdhulp overige voorzieningen Blz. 115  
Participatie en Werk Blz. 116  
Toelichting op product Participatie en Werk Blz. 117  
Wat mag het kosten? Blz. 118  
Toelichting op de lasten en baten Participatie & Werk Blz. 119  
Inkomen Blz. 120  
Toelichting op product Inkomen Blz. 121  
Wat mag het kosten? Blz. 122  
Toelichting op de lasten en baten Inkomen Blz. 123  
Wmo maatwerkvoorzieningen Blz. 124  
Toelichting op product Wmo maatwerkvoorzieningen Blz. 125  
Wat mag het kosten? Blz. 126  
Toelichting op de lasten en baten Wmo maatwerkvoorzieningen Blz. 127  
Wmo algemene voorzieningen Blz. 128  
Toelichting op product Wmo algemene voorzieningen Blz. 129  
Wat mag het kosten? Blz. 130  
Toelichting op de lasten en baten Wmo algemene voorzieningen Blz. 131  
Overzicht overhead Blz. 132  
Toelichting op product Overhead Blz. 133  
Wat mag het kosten? Blz. 134  
Toelichting op de lasten en baten Overhead Blz. 135  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 136  
Toelichting op product Algemene dekkingsmiddelen Blz. 137  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 138  
Wat mag het kosten? Blz. 139  
Toelichting op de lasten en baten Algemene dekkingsmiddelen Blz. 140  
Onvoorzien Blz. 141  
Wat mag het kosten? Blz. 142  
Toelichting op de baten en lasten Blz. 143  
Totaaloverzicht mutaties Blz. 144  
. Blz. 145  
Bijlage Blz. 146  
1. Interne beheersing Blz. 147  
Interne beheersing Blz. 148  
1. Afkortingenlijst Blz. 149  
Afkortingenlijst Blz. 150