Meer
Publicatiedatum: 01-10-2020

Inhoud

Onvoorzien

Inhoud

Wat mag het kosten?

Exploitatie Bij- en aframing najaarsnota Prognose 2020 (P+W+najaar Realisatie 2020 Restant 2020 (excl. doorbelasting)
Lasten
Onvoorzien
531400 Onvoorzien 0 40.000 0 40.000
Totaal Onvoorzien 0 40.000 0 40.000
Totaal Lasten 0 40.000 0 40.000

Toelichting op de baten en lasten

Lasten

531400 Onvoorzien
Bij de voorjaarsnota 2020 is er €10.000,- onttrokken uit de post Onvoorzien; hiermee is de correctie van de huurprijs van de MFA's gedekt.

Oorspronkelijke raming €50.000,-
Dekking correctie huurprijs 't Hummelhuis -/- €10.000,-
Huidige stand €40.000,-