Meer
Publicatiedatum: 01-10-2020

Inhoud

Inleiding

Inhoud

Aanleiding

Conform artikel 6 van de ‘Financiële verordening gemeente Heerde 2019 (incl. 1e wijziging)’ (artikel 212 van de Gemeentewet), informeert het college de raad gedurende het jaar door 2 rapportages op te stellen; één voor de eerste 4 maanden (voorjaarsnota) en één over de eerste 9 maanden (najaarsnota). De nu voorliggende rapportage rapporteert over de eerste 9 maanden van 2020; qua indeling sluit deze aan bij de programmabegroting.

Leeswijzer

Deze najaarsnota begint met een beknopte analyse waarin het verloop van de budgetontwikkeling gedurende het jaar wordt weergegeven. Vervolgens wordt er per programma een korte en bondige toelichting gegeven op de budgetmutaties. Afgesloten wordt met een totaaloverzicht van deze mutaties en met de bijlagen ‘interne beheersing’, ‘overzicht moties’ en de ‘afkortingenlijst’.