Meer
Publicatiedatum: 01-10-2020

Inhoud

Corona-overzicht

Inhoud
Corona-overzicht 2020
voordeel nadeel
Diverse organisatorische kosten (voorjaarsnota) € 25.000
Lagere representatiekosten (najaarsnota) € -25.000
Extra BOA-toezicht (voorjaarsnota) € 5.000
Extra BOA-toezicht (najaarsnota) € 67.500
Extra accountantskosten (voorjaarsnota) € 5.000
Winstderving grondexploitatie (voorjaarsnota) € 85.000
Geen dividenduitkering BNG (voorjaarsnota) € 15.000
Huurderving sporthallen (najaarsnota) € 38.000
Inkomstenderving kunst en cultuursector p.m.
Continuïteitsbijdrage Jeugd (najaarsnota) € 50.000
Continuïteitsbijdrage Jeugd bijdrage rijk (najaarsnota) € -30.856
Continuïteitsbijdrage Wmo (najaarsnota) € 24.000
Continuïteitsbijdrage Wmo bijdrage rijk (najaarsnota) € -13.842
Hogere bijstandsuitkeringen (voorjaarsnota) € 206.665
Bijstelling bijstandsuitkeringen (najaarsnota) € -206.665
Lagere opbrengst toeristenbelasting (voorjaarsnota) € 50.000
Bijstelling opbrengst toeristenbelasting (najaarsnota) € -25.000
Lagere eigen bijdrage vraagafhankelijk vervoer PlusOV (voorjaarsnota) € 5.000
Lager consumptiegebruik, papier- en kopieerkosten (najaarsnota) € -30.000
Bijdrage provincie Gelderland (voorjaarsnota) € -52.600
Bijdrage rijk p.m.
€ -383.963 € 576.165
Totaal € 192.202