Meer
Publicatiedatum: 01-10-2020

Inhoud

1. Bestuur

Inhoud

Toelichting op programma Bestuur

Dit programma gaat over het besturen van de gemeente en de veiligheid van de inwoners. De raad en het college, bestuurlijke samenwerking, communicatie en rechtsbescherming van inwoners maar ook over openbare orde en veiligheid, de lokale regels in de Algemene Plaatselijke Verordening, de lokale uitvoering van de drank- en horecawet en handhaving, vallen onder dit programma. Ook komt in dit programma inclusief denken aan de orde, om het inclusieve gemeentebrede karakter hiervan te benadrukken.

Bestuur

Toelichting op product Bestuur

Het product Bestuur bestaat uit de subproducten college, raad, griffie en rekenkamerfunctie. Hoofdzakelijk gaat het hier om kosten voor salarissen en vergoedingen, opleidingskosten en representatie. Verder bestaat het product uit de volgende subproducten: (bestuurlijke) samenwerking, inclusief denken, internationale contacten, rechtsbescherming en communicatie.

 

Wat gaat het kosten?

Exploitatie Bij- en aframing najaarsnota Prognose 2020 (P+W+najaar Realisatie 2020 Restant 2020 (excl. doorbelasting)
Lasten
Bestuur
506050 Communicatieplan 0 20.700 15.299 5.401
521000 Raad 0 279.510 197.380 82.130
521050 Griffie 25.000 171.201 96.566 74.635
521100 Rekenkamerfunctie 0 24.490 12.083 12.407
521150 College -5.000 679.165 327.357 351.808
521300 Best. samenwerking 14.000 170.820 184.376 -13.556
521350 Internationale contacten 0 1.780 0 1.780
521400 Rechtsbescherming 0 42.760 18.995 23.765
Totaal Bestuur 34.000 1.390.426 852.057 538.369
Totaal Lasten 34.000 1.390.426 852.057 538.369
Baten
Bestuur
521150 College 0 -52.600 -106.416 53.816
Totaal Bestuur 0 -52.600 -106.416 53.816
Totaal Baten 0 -52.600 -106.416 53.816

Toelichting op de lasten en baten bestuur

Lasten

521150 College
Verwachte meerkosten i.v.m. waarneming burgemeester.  Hier wordt €25.000,- eenmalig voor bijgeraamd.

Er worden minder representatiekosten gemaakt aangezien veel representatieve activiteiten geen doorgang vinden vanwege COVID-19. Daarom kan deze post met €25.000,- naar beneden worden bijgesteld.

De meeste activiteiten rondom '75-jaar bevrijding' hebben helaas geen doorgang gevonden. Hierdoor kan het budget met €5.000,- naar beneden worden bijgesteld.

521050 Griffie
Meerkosten in verband met vervanging van de griffier.  Hiervoor wordt €25.000,- bijgeraamd.

521300 Bestuurlijke samenwerking
De kosten voor het onderzoek naar de 'Kop van de Veluwe' (€14.000,-) worden naast de bestaande samenwerkingsverbanden en contributies op deze post verantwoord.  

Veiligheid

Toelichting op product veiligheid

Het product Veiligheid bestaat uit de subproducten brandweer, crisisbeheersing, openbare orde en veiligheid, opvang huisdieren, APV, drank en horecawet en handhaving. De lasten op dit product hebben voor een groot deel betrekking op de brandweertaken in VNOG-verband. Daarnaast worden legesopbrengsten binnen dit product verantwoord.

Wat gaat het kosten?

Exploitatie Bij- en aframing najaarsnota Prognose 2020 (P+W+najaar Realisatie 2020 Restant 2020 (excl. doorbelasting)
Lasten
Veiligheid
502020 Brandweergarage Heerde 0 58.521 43.082 15.439
502040 Brandweergarage Wapenveld 0 33.447 16.240 17.207
523000 Brandweer 0 980.456 983.789 -3.333
523050 Crisisbeheersing 0 38.588 3.123 35.465
523100 Openbare orde & Veiligheid 67.500 188.462 61.626 126.836
523150 APV 0 139.583 0 139.583
523200 Drank- en horecawet 0 37.918 0 37.918
545150 Handhaving Bouwen 0 181.178 0 181.178
545300 Handhaving Milieubeheer 0 7.472 0 7.472
551300 Opvang huisdieren 0 10.380 3.144 7.236
Totaal Veiligheid 67.500 1.676.005 1.111.004 565.001
Totaal Lasten 67.500 1.676.005 1.111.004 565.001
Baten
Veiligheid
523000 Brandweer 0 -8.000 0 -8.000
523150 APV 0 -13.420 -18.687 5.267
Totaal Veiligheid 0 -21.420 -18.687 -2.733
Totaal Baten 0 -21.420 -18.687 -2.733

Toelichting op de lasten en baten veiligheid

Lasten

523100 Openbare orde & Veiligheid
Als gevolg van de Corona-crisis was extra boa-toezicht noodzakelijk. De verwachting is dat de noodzaak voor dit extra toezicht voor de resterende maanden van dit jaar onverminderd van kracht blijft. Reden om deze post met €67.500,- bij te ramen.