Meer
Publicatiedatum: 10-07-2020

Inhoud

Paragraaf Lokale heffingen

Inhoud

Paragraaf Lokale heffingen

In deze paragraaf wordt in de jaarrekening een overzicht gegeven van de heffingen die de gemeente Heerde in 2019 heeft opgelegd aan haar inwoners en bedrijven.

Voor 2019 zijn de tarieven grotendeels slechts geïndexeerd met het inflatiepercentage (2,4%). Wijzigingen die een grotere invloed hebben gehad op de begroting en realisatie in 2019 waren:
(1) de budgetneutrale verlaging van de rioolheffing, onder gelijktijdige verhoging van de onroerende-zaakbelasting;
(2) de verhoging van de leges omgevingsvergunningen activiteit bouwen van 2,24% naar 2,74% van de bouwkosten;
(3) de verhoging van de toeristenbelasting van €1,00 naar €1,10 per persoon per nacht.

Een overzicht van de geraamde en werkelijke inkomsten op basis van de opgelegde heffingen is hieronder opgenomen. Een toelichting op de verschillen tussen begroting en realisatie vindt u bij de verschillende programma's.

Belastingsoort realisatie 2018 begroting 2019 realisatie 2019
Onroerende zaakbelasting (OZB) € 4.184.150 € 4.739.528 € 4.745.569
Afvalstoffenheffing € 1.345.276 € 1.308.923 € 1.325.679
Rioolheffing € 1.699.421 € 1.389.476 € 1.397.176
Begrafenisrechten € 219.324 € 234.647 € 274.608
Forensenbelasting € 3.695 afgeschaft afgeschaft
Leges
Publiekszaken € 163.940 € 154.870 € 146.739
Omgevingsvergunning € 621.379 € 556.250 € 593.081
APV € 12.078 € 21.730 € 18.129
Toeristenbelasting € 154.687 € 198.000 € 198.456
Precariobelasting € 1.065.843 €1.070.000 € 1.074.240
Marktgelden € 13.401 € 15.590 € 13.108

Kwijtschelding

Gelet op het stijgende aantal (toegekende) kwijtscheldingsverzoeken is voor 2019 het begrote bedrag aan kwijtscheldingen verhoogd van € 20.000 (2018) naar € 30.000 (2019). Uiteindelijk is voor belastingjaar 2019 voor € 37.778 kwijtschelding verleend.