Meer
Publicatiedatum: 10-07-2020

Inhoud

Programma onderdelen

Onvoorzien

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begr.wijz. 2019 Begroting 2019 (P+W) Realisatie 2019 Verschil
Lasten
531400 Onvoorzien 0 50.000 -50.000 0 0 0
Totaal Lasten 0 50.000 -50.000 0 0 0

Toelichting op de baten en lasten van Onvoorzien

Lasten

531400 Onvoorzien
In 2019 is door het college geen gebruik gemaakt van de post Onvoorzien. De oorspronkelijk opgenomen raming van €50.000,- is bij de najaarsnota weer afgeraamd.