Meer
Publicatiedatum: 26-03-2020

Inhoud

Terug

BA: Actualisatie verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening 2008 e.v.

BA: Actualisatie verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening 2008 e.v.
Portefeuillehouder
Yasemin Cegerek

De raad heeft op 11 juni 2008 de verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening 2008 vastgesteld. De inwerkingtreding is 1 juli 2008. De verordening stelt voorwaarden t.a.v. het toekennen van een persoonsgebonden budget t.b.v. begeleid werken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening. Actualisatie is voorlopig niet voorzien..Toelichting

--
Kwaliteit

Geen reden voor herziening, verordening blijft in stand tot uitstroom alle WSW'ers. Verschoven naar 2023.