Meer
Publicatiedatum: 13-05-2020

Inhoud

Terug

SL 2019-05-20 Exploitatie begraven

SL 2019-05-20 Exploitatie begraven
Portefeuillehouder
Jan Berkhoff

Een voorstel wordt voorbereid voor de raad. Voorafgaand aan de commissiebehandeling is een themabijeenkomst toegezegd. Inzage wordt gegeven in de kosten voor overhead en personele lasten. Daarnaast worden financieel onderbouwde scenario's voorgelegd.Toelichting

--
Kwaliteit

Een voorstel is in de collegevergadering van 12 mei besproken en wordt geagendeerd voor de commissievergadering op 26 mei.